Lemon Benefits In Assamese

স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবে নেমুৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ।
নেমুৰ দহটা উপকাৰিতা।

১/ওজন হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰো।
গৰম পানীৰ লগত নেমু ৰস মিহলাই, খালী পেটত খালে উপকাৰ পোৱা যায়।

২) নেমুত যথেষ্ট পৰিমাণৰ চি ভিটামিন থাকে।

৩/নেমু বা নেমু ৰস খালে, ৰোগ প্ৰতিৰোধকাৰী ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।

৪/হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে।
পেটৰ সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰে।

৫/লিভাৰ ভালে ৰাখে।

৬/চি ভিটামিন থকাৰ বাবে ছালৰ
সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে।

৭/গৰম পানীৰ লগত নেমু ৰস মিহলাই খালে, গাঁঠিৰ বিষৰ পৰা বহু পৰিমাণে উপশম পাব পাৰি।

৮/নেমুৰ ৰস মিহলি গৰম পানী খোৱাটো দাঁতৰ বাবেও উপকাৰী। দাঁতৰ বিষৰ যন্ত্রণা হ্রাস কৰিব পাৰি।

৯/চাইনাছ বা শ্বাস প্রশ্বাসজনিত সমস্যা সমাধানত সহায়ক।

১০/গৰম পানীত নেমুৰ ৰস বা চাহৰ
লগত মিহলাই খালে মূৰৰ বিষৰ পৰাও উপশম পোৱা যায়।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *